Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietojasi, kun asioit verkkokaupassamme (Fiini Vintage Facebook- kauppa).

Päivitetty 16.6.2023


1. Yrityksen ja henkilötietojen käsittelijän tiedot

Fiini Vintage, yrittäjä Sanna Vuorenmaa

Y- tunnus 3160924-9

fiini@fiinivintage.fi


2. Henkilötietojen käsittelyn peruste, tietolähteet ja tarkoitus

Asiakas tekee sopimuksen ja antaa Fiini Vintagelle suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn tilatessaan tuotteita Fiini Vintagen Facebook-kaupasta. Henkilötiedot saadaan, kun asiakas luovuttaa ne itse tilausta tehdessään.

Käytämme henkilötietoja tilauksen käsittelyyn, toimittamiseen ja yhteydenpitoon.


3. Henkilötietosisältö

- Etunimi

- Sukunimi

- Osoite

- Sähköpostiosoite

- Matkapuhelinnumero

- Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite)


4. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain siten, kuin tilauksen käsittely, toimittaminen ja yhteydenpito sitä vaatii. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


5. Henkilötietojen säilyttäminen ja säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään sähköisesti, ja niihin pääsy on ainoastaan yrittäjällä. Tiedot on suojattu asianmukaisella tietoturvaohjelmalla. Henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa, kuin on tarpeellista asiakassuhteen hoitamista varten.


6. Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen ja muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi ja poistaa tietonsa milloin tahansa. Tarkastus- ja muissa asioissa tulee olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen fiini@fiinivintage.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus myös tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.